Infarma Medycyna praktyczna

Najczęściej zadawane pytania na temat badań klinicznych

 • Co dzieje się podczas badania klinicznego?

 • Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym?

 • Jaka jest korzyść z badań klinicznych?

 • Czym jest badanie kliniczne?

 • Kto wyraża zgodę na prowadzenie badania klinicznego?

 • Co to są zasady Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP)?

 • Czym jest świadoma zgoda?

 • Jakie są korzyści oraz zagrożenia związane z uczestnictwem w badaniu?

 • W jaki sposób chronione jest bezpieczeństwo uczestników?

 • Co należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję o udziale w badaniu klinicznym?

 • Czy mogę zgłosić się do badania klinicznego?

 • Czy udział w badaniu klinicznym jest ryzykowny?

12